Groningen beperkt studenten per straat

GRONINGEN. In de stad Groningen komt een nieuwe norm voor het aantal kamerhuurwoningen per straat. Een meerderheid van de raad steunt het collegevoorstel om in 102 straten een maximumnorm van vijftien procent aan studentenwoningen toe te staan. Vorig jaar werd een tijdelijke norm van 25 procent ingesteld voor dertig straten. Daarvoor mocht een wijk niet meer dan 9 procent aan kamerverhuurpanden tellen. Die norm werd losgelaten om de kamernood onder studenten te lenigen. De strengere norm is volgens het college nodig om tegemoet te komen aan klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Raadsfractie Student en Stad noemt de nieuwe norm ”paniekvoetbal”. Volgens fractievoorzitter Stephan Antuma kan beter gekeken worden naar de situatie per straat. Collegepartij GroenLinks is ongelukkig met het collegevoorstel. ”Er zijn nu lange straten bij het centrum die ten onrechte op slot gaan voor studenten”, aldus fractievoorzitter Drewes de Haan. De gemeenteraad neemt in juni een definitief besluit.