Grondwetswijziging over EU-wetgeving niet nodig

Volgens hoogleraar Voermans moet Nederland de grondwet aanpassen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse burgers meer inspraak krijgen in de Europese wetgeving (Opiniepagina, 9 mei). Alhoewel Voermans groot gelijk heeft, laat zijn stelling geheel onderbelicht dat we niet op zo`n grondwetswijziging hoeven te wachten. Immers, het staat onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer geheel vrij om vroegtijdig kennis te nemen van de wetsvoorstellen die de Europese Commissie wekelijks het licht laat zien en deze voorstellen in de Kamer aan de orde te stellen en te bespreken. Nergens staat geschreven dat het beoordelen van Europese regelgeving een exclusief voorrecht is, dat is voorbehouden aan Nederlandse europarlementariërs. Dat mogen Tweede Kamerleden ook, en het feit dat onze Haagse volksvertegenwoordigers Brusselse voorstellen tot EU wetgeving vrijwel nooit aan de orde stellen en bespreken, onderstreept de parlementaire sufheid en onachtzaamheid die de Kamer op dit gebied laat zien.

    • Bert Schwitters Vreeland