Brussel: leraar mag wél zelf boeken kiezen

Nederlandse leraren mogen van de Europese Commissie hun eigen schoolboeken blijven kiezen. Dat schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) deze week aan de Eerste Kamer.

De Commissie bevestigt hiermee het standpunt dat Van Bijsterveldt al had over de keuzevrijheid voor leraren. Eerder verschilden juristen sterk van mening over dit onderwerp. Volgende week spreekt de Eerste Kamer over de gratis schoolboeken.

Vanaf schooljaar 2009-2010 betalen niet de ouders maar de overheid de schoolboeken. De aankoop daarvan moet daarom Europees worden aanbesteed. De vrijheid voor leraren om hun eigen boeken te kiezen, was hét discussiepunt in maart, toen de Tweede Kamer het plan goedkeurde.

In een Europese aanbestedingsprocedure mag de vragende partij het gewenste product niet te specifiek omschrijven, omdat alle potentiële aanbieders evenveel kans moeten krijgen. Het directoraatgeneraal Interne Markt van de EU stelt nu dat in het geval van schoolboeken sprake is van een „bijzondere context”. Leraren mogen de door hen gewenste boeken met naam en ISBN-nummer omschrijven, aldus de Commissie.

    • Derk Walters