Antisemitisme

In haar artikel over Antisemitisme in zijn hedendaagse variaties (Boeken, 18.04.08) geeft Manja Ressler soms een niet helemaal juiste weergave van mijn essaybundel. Zij stelt dat ik – ten onrechte – beweer dat het antisemitisme in het Westen en in Nederland na 1945 verdwenen was. Maar in mijn bijdrage ‘De Nederlandse Paradox’ voor Histoire de l’antisémitisme, 1945- 1993 sous la direction de Léon Poliakov, schrijf ik uitvoerig over het naoorlogse antisemitisme in Nederland. Ressler gaat ook uitgebreid in op Michel Wieviorka’s boek The Lure of Antisemitism. The Hatred of Jews in Present-Day France. Wat zij van zijn betoog over de relatie van Frankrijk tot de immigranten uit Noord-Afrika weergeeft, staat ook in mijn bundel, terwijl zij doet voorkomen alsof die analyse ontbreekt. Verder rept ze met geen woord over de vaak polemische stellingname in mijn essaybundel, zoals mijn kritiek op de activiteiten van Een ander Joods Geluid, en op ‘Malle Hollandse gevallen’ als Dries van Agt, Gretta Duisenberg en de postume, mijns inziens misplaatste mythe rond Theo van Gogh.

    • Philo Bregstein