VS maken van de ijsbeer een bedreigd dier

De ijsbeer is in de Verenigde Staten uitgeroepen tot bedreigde diersoort. De nieuwe status van de ijsbeer gaat echter niet gepaard met voorstellen om de klimaatverandering tegen te gaan.

De nieuwe status van de ijsbeer levert ook geen restricties op voor olie- en gasboringen in Alaska.

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Dirk Kempthorne, die de beslissing gisteren bekend maakte, liet meteen weten dat het „zeker niet de bedoeling was” om de nieuwe status van de ijsbeer te gebruiken als argument voor nieuwe klimaatwetgeving. Natuurbeschermingsorganisaties procederen al sinds 2005 voor bescherming van de ijsbeer; uiterlijk vandaag moest de regering, nadat de beslissing meermalen was uitgesteld, uitspraak doen.

Nu de ijsbeer de bedreigde status heeft, gelden er enkele nieuwe beperkingen: zo mogen er geen ijsbeervellen worden geïmporteerd uit Canada. De ijsbeerjacht is al sinds 1972 verboden, behalve voor Inuït. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken liet bij de beslissing echter ruimte voor olie- en gasboringen in Alaska. Volgens Kempthorne wordt de olie-industrie in het gebied al voldoende ingeperkt door wetgeving die zeezoogdieren moet beschermen.

Kempthorne verwees in zijn presentatie naar wetenschappelijke klimaatmodellen, die voorspellen dat het zeeijs in het noordpoolgebied in de toekomst verder zal smelten. Sommige modellen voorspellen dat het noordpoolgebied al in de zomer van 2013 ijsvrij kan zijn. IJsberen gebruiken ijsvlaktes als jachtgebied.

Drie milieuorganisaties, waaronder Greenpeace, spanden in 2005 een rechtszaak aan om de ijsbeer op de lijst van bedreigde diersoorten te krijgen. Een van de organisaties wilde op deze manier klimaatwetgeving afdwingen, zoals een verbod op nieuwe kolencentrales. Volgens de regering schrijft de wet op de dierenbescherming dit niet voor.

De meeste ijsberen leven in Canada. Daar heeft de ijsbeer geen beschermde status. Het land is niet van plan daar verandering in te brengen, liet de de Canadese minister van Milieu gisteren weten.