Raad: meer geld voor theater

Het vanmiddag verschenen subsidieadvies van de Raad voor Cultuur over dans en theater in de periode 2009-2012 gaat helemaal over de invoering van de basisinfrastructuur (BIS), waarin een beperkt aantal instellingen worden opgenomen die een blijvende functie hebben, verspreid over de regio’s. Alleen zij krijgen voortaan rechtstreekse subsidie van het ministerie. Omdat het rijk veel meer taken eist van deze BIS-gezelschappen, vraagt de raad aan de minister enkele miljoenen subsidie meer. Alle andere instellingen worden voortaan gesubsidieerd door het nieuwe Fonds voor de Podiumkunsten. Voor dit fonds vraagt de raad een budgetverhoging van 48 naar 53 miljoen euro.

De Raad is zeer te spreken over het huidige theater en de dans. De raad vindt wel dat het aandeel van „niet-blanken” te klein is, en dat de gezelschappen geen goede plannen hebben om dit te veranderen. Verder is de Raad kritisch over alle plannen om meer voorstellingen te maken. Zonder goede, gezamenlijke verkoopplannen, leidt dat alleen maar tot meer overaanbod.

De Raad adviseert positief over acht van de negen theatergroepen die om een plaats in de BIS hadden gevraagd, met een speciale positie voor het Friestalige Tryater. Alleen de aanvraag van Theu Boermans’ Theatercompagnie wordt niet gehonoreerd. De nieuwe groep Bij Leven en Welzijn in Maastricht (een fusie van Het Vervolg en Els Inc.) krijgt een voorlopig positief advies: de groep moet een beter plan indienen. De Raad is wel positief over het Nieuw Utrechtse Theaterhuis, een grotere versie van de Paardenkathedraal. Voor bijna alle BIS-toneelgroepen vraagt de Raad om een paar ton verhoging, tot een gemiddelde van twee miljoen. Het Zuidelijk Toneel zou een half miljoen euro moeten inleveren.

Wat betreft de dans vindt de Raad de ministeriële criteria voor de BIS te nauw gedefinieerd. Zo is er niet voorzien in een ‘platformfunctie’, voor reflectie op het dansvak. De Raad verzoekt de minister hiervoor geld vrij te maken, dat zou moeten gaan naar Emio Greco/PC. Ook een ‘erfgoedfunctie’ ontbreekt in de BIS. Hiervoor komt het Internationaal Dans Theater in aanmerking.

Nieuw is het Amsterdamse gezelschap van Krisztina de Châtel en Itzik Galili. De nieuwe Groningse groep van Stephen Shropshire krijgt een voorwaardelijk positief advies omdat de plannen nog ontbreken.

Naast het Holland Festival is het enige festival dat in de BIS mag het Holland Dance Festival.