‘Quota helpen niet om meer vrouwen aan top te krijgen’

Verplichte quota voor vrouwen aan de top werken niet. Binnen bedrijven moet een brede cultuuromslag plaatsvinden om meer vrouwen naar topfuncties te laten doorstromen. Dat blijkt uit onderzoek dat bureau Bain & Company liet uitvoeren onder Nederlandse managers en bedrijven.

Uit het onderzoek bleek dat managers een verplicht quotum als instrument niet als oplossing zien, maar dat de omslag op de werkvloer onder mannen, vrouwen en in de maatschappij moet plaatsvinden. Bedrijven moeten de doorstroom van vrouwen naar de top als business case zien, aldus Bain & Company; het management moet zelf haalbare doelen opstellen die bij het bedrijf passen. Zo is het management af te rekenen op de resultaten. Een verplichte positieve discriminatie zoals een quotum werkt daarbij niet, vindt de meerderheid van 650 managers.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat vrouwen in Nederland onvoldoende aandacht besteden aan hun carrièreplanning. Ze zijn zich te weinig bewust van de consequenties die bijvoorbeeld tijdelijk stoppen met werken met zich mee brengen. „Vrouwen moeten ook voor de carrière wíllen gaan”, aldus een geïnterviewde man uit het rapport. Mannen moeten op hun beurt zelf meer gebruikmaken van hun mogelijkheden om flexibel te werken en verlof te nemen, zodat meer gelijkheid ontstaat.

De discussie over een verplicht percentage vrouwen aan de top is ook in Den Haag een issue. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de top van het bedrijfsleven voor ten minste 25 procent uit vrouwen bestaat – nu is dat in Nederland ongeveer 6 procent. De PvdA wil zelfs dat bedrijven verplicht 40 procent van hun topfuncties door vrouwen laten bezetten.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius toonde zich ook al een voorstander van een verplicht voorkeursbeleid voor vrouwen. Als voorbeeld noemde zij Noorwegen, omdat het quotum van 40 procent daar aanslaat. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is tegen quota, omdat er te weinig aanbod is aan gekwalificeerde vrouwen. VNO-NCW vindt dat vrouwen gestimuleerd moeten worden meer uren per week te werken, zodat ze dan de top kunnen halen.