Positief advies voor jonge kunstcentra BAK en Marres

In de sector beeldende kunst en vormgeving ontving de Raad voor Cultuur 42 aanvragen, waarvan twintig afkomstig van instellingen die al subsidie uit de huidige Cultuurnota ontvangen. Als het aan de Raad ligt, blijft veel bij het oude: van de nieuwe aanvragers worden er slechts drie beloond. Het Maastrichtse kunstcentrum Marres zou 500 duizend euro moeten krijgen, de Rotterdamse expositieruimte MAMA 200 duizend. Ook adviseert de Raad om het tweejaarlijkse festival Manifesta te belonen met 100 duizend euro subsidie.

De Raad is over het algemeen vol lof over de presentatie-instellingen. Hoewel vooral de kleinere vaak al jaren boven hun macht werken, „positioneren zij zich gedecideerd”, aldus de Raad. Met name het Utrechtse BAK en het Rotterdamse Witte de With springen er in positief opzicht uit: het advies is beide jaarlijks een half miljoen euro te geven, dat is respectievelijk 380 duizend en 230 duizend meer dan ze nu krijgen. Maar, schrijft de Raad, „idealiter zouden de bedragen voor de betreffende instellingen hoger moeten liggen”.

Grote verliezer is het kunstenaarsinitiatief Lokaal 01 uit Breda, dat nu nog gesubsidieerd wordt uit de Cultuurnota maar een negatief advies krijgt. Stichting De Vleeshal in Middelburg bevindt zich in de gevarenzone. „De instelling heeft de afgelopen periode aan inhoudelijke scherpte, zichtbaarheid en uitstraling ingeboet”, schrijft de Raad. Maar omdat de instelling binnenkort een nieuwe directeur krijgt, blijft de huidige subsidie in ieder geval één jaar gehandhaafd.

Speciale aandacht vraagt de Raad voor de post-academische opleidingen. Vier jaar geleden was de Raad al zeer kritisch over hun bedrijfsvoering, maar die kritiek hebben zij volgens de Raad niet voldoende opgepakt. De Raad vindt daarom dat het functioneren van deze instellingen, waaronder De Ateliers en de Rijksakademie, moet worden onderworpen aan nader onderzoek. Tot die tijd blijft het huidige budget gehandhaafd.