Militairen Marokko herdacht

Op de Franse militaire begraafplaats in het Zeeuwse Kapelle zijn gisteren de Franse en Noord-Afrikaanse gevallenen van de Tweede Wereldoorloog herdacht.

Op deze begraafplaats liggen 111 Fransen, 20 Marokkanen en 1 Belg begraven. Er zijn 106 graven met niet-geïdentificeerde militairen. Het betreft militairen die in mei 1940 bij zware gevechten in Zeeland en bij de bevrijding van Nederland omkwamen.

Staatssecretaris Bussemaker (VWS, PvdA) zei vorige week dat er meer aandacht moet komen voor de rol van allochtonen bij de bevrijding. Zij vindt dat pabostudenten onderwijs moeten krijgen over de betekenis die deze allochtonen in de oorlog hebben gehad, zodat zij die kennis kunnen doorgeven.

Tweede Kamerlid Bosma (PVV) noemde dat „multiculturele geschiedvervalsing” omdat die rol te verwaarlozen zou zijn. Hij vroeg dinsdag om een spoeddebat over de uitlatingen van Bussemaker maar hij kreeg onvoldoende steun. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) doet onderzoek naar de rol van allochtonen bij de bevrijding.