Meer geweld tegen homo`s Amsterdam

Amsterdam. 58 procent van de homoseksuelen in Amsterdam heeft vorig jaar te maken gehad met homohaat. In 2003 werd nog 32 keer aangifte gedaan van geweld tegen homo`s, vorig jaar gebeurde het 119 keer. Dit staat in het Plan van aanpak discriminatie Amsterdam dat gisteren is gepresenteerd. Van alle Amsterdammers voelde een kwart zich wel eens gediscrimineerd, vooral Marokkanen, Turken en Surinamers.