Meer geld naar NAI en Filmfonds

Letteren

Het Winternachtenfestival uit Den Haag krijgt in het advies van de Raad geen subsidie meer, terwijl het ruim 2,5 ton vroeg. Het internationale festival zou zich met de programmering te veel in het vaarwater van het Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds begeven, en zich te veel bezighouden met de internationale letteren in plaats van de Nederlandse. Directeur Ton van de Langkruis vindt dat er „rare argumenten” worden gebruikt. Hij bezint zich op stappen maar sluit de mogelijkheid niet uit dat geprobeerd gaat worden de minister op eigen gelegenheid te overtuigen Winternachten toch te subsidiëren. „Het festival blijft hoe dan ook bestaan.” Poetry International en Crossing Border krijgen positieve adviezen. De Raad stemt in met de hogere subsidieaanvragen, wat bij Poetry neerkomt op 509.000 euro (was 331.000) en 425.000 euro voor Crossing Border (was 300.000). Ook gaat de Raad voor het grootste gedeelte mee met de ambities van festival De Wintertuin. Dat kreeg voorgaande jaren ongeveer een halve ton, nu adviseert de Raad 140.000 euro.

Film

De rijkssubsidie aan de filmsector moet volgens de Raad voor Cultuur omhoog van een kleine 37 miljoen in de achterliggende periode naar ruim 41 miljoen euro tot en met 2012. Het meeste extra geld gaat naar het Filmfonds. Ondanks een kritische beoordeling van zijn plan (met kwalificaties als ‘onduidelijk’ of ‘uiterst mager’), krijgt het Fonds er bijna 2,4 miljoen euro bij, vooral voor de ontwikkeling van nieuw talent. Van de twaalf instellingen die subsidie hebben aangevraagd bij de Raad, zijn er drie afgewezen, waarvan Skrien het bekendste is. Het tijdschrift werd in 1968 opgericht door links-geëngageerde critici, maar volgens de Raad heeft het blad tegenwoordig nog maar „beperkte toegevoegde waarde”.

Architectuur

Voor het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam adviseert de Raad 900.000 euro meer subsidie. Ook het Stimuleringsfonds voor Architectuur krijgt meer geld. De Internationale Architectuurbiënnale moet worden geëvolueerd. Het postacademische Berlage Instituut in Amsterdam moet worden gereorganiseerd.

Amateurkunst

Op 1 januari gaat een nieuw Fonds Cultuurparticipatie van start, dat voortaan de meerjarige aanvragen voor amateurkunst en cultuurparticipatie behandelt. Van de 76 aanvragen werden er 30 overgeheveld naar andere categorieën. Van de rest adviseert de Raad er 29 op te nemen in de Cultuurnota, waaronder drie nieuwe: Popsport (concours voor bandjes), een ouderensongfestival en jeugdtheaterwerkplaats De Noordelingen – alle initiatiefjes in de marge. Gestopt wordt de subsidie aan o.a. het Promenade Orkest, het Amsterdams Kleinkunst Festival, jongerentheater 020 en de Klankspeeltuin. De Raad signaleert dat de meeste aanvragen betrekking hebben op de begeleiding van jong talent en weinig op actieve kunstbeoefening door amateurs, laat staan ouderen. Ook bepleit de Raad een coördinatiepunt voor professionele begeleiding van zangkoren.

E-cultuur

De Raad adviseert de subsidie van 5 ton aan STEIM, het centrum voor elektronische muziek, stop te zetteen.