Meer argwaan in ‘diverse’ wijken

Hoe meer verschillende bevolkingsgroepen in een wijk wonen, des te lager het vertrouwen van mensen in hun buren en hun buurt. Omgekeerd geldt dat in buurten waarin weinig verschillende etnische groepen wonen, het vertrouwen in buren en buurt hoger is. Vorig jaar kwam de Amerikaanse socioloog Robert Putnam al tot die conclusie. En nu is in Nederland hetzelfde effect zichtbaar, zo blijkt uit gisteren gepubliceerd onderzoek van het Europees Universitair Instituut in Florence. Volgens de onderzoekers verlaagt een grote etnische diversiteit bij alle groepen het onderling vertrouwen, niet alleen bij autochtonen. Het is voor het eerst dat in Europa onderzoek is gedaan naar de relatie tussen etniciteit en vertrouwen in de buurt. Putnam veroorzaakte vorig jaar veel ophef met zijn conclusie dat bij grote etnische verschillen mensen in hun schulp kruipen. De onderzoekers wijzen erop dat uit de studie niet kan worden opgemaakt dat in etnisch diverse landen minder vertrouwen bestaat onder de bevolking. (NRC)

Lees het onderzoek via nrcnext.nl/links