Economische groei valt nagenoeg stil

De groei van de Nederlandse economie is in het eerste kwartaal vrijwel tot stilstand gekomen. Ten opzichte van eind 2007 was de groei, met 0,2 procent, een van de laagste van de Europese Unie.

Dit blijkt uit vanmorgen gepubliceerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van Eurostat, het statistische bureau van de Europese Commissie.

Het verwarrende is dat de Nederlandse economie op jaarbasis nog wel stevig lijkt te groeien. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2007 betrof de groei 3,1 procent. Dat is hoger dan het Europees gemiddelde (2,2 procent). Het Nederlandse cijfer is echter vertekend door een flinke versnelling van de economische groei in de loop van 2007. Daardoor komt een vergelijking op jaarbasis optisch erg gunstig uit.

Een belangrijke verklaring voor de afremmende Nederlandse groei is dat de import sterk is toegenomen en dat consumenten minder geld uitgaven aan duurzame goederen als auto’s, meubels, kleding en elektronica. Vooral de uitgaven aan kleding en schoenen daalden. Het inkomen ging vooral op aan noodzakelijke bestedingen als hoger aardgasverbruik en – volgens het CBS – „opmerkelijk” hoge bestedingen aan voeding. Deze uitgaven zorgden ervoor dat de totale bestedingen van huishoudens op jaarbasis met 2,2 procent groeiden. In het vierde kwartaal bedroeg deze groei nog 3,3 procent.

De Nederlandse groei van kwartaal op kwartaal is de laagste in drie jaar. Ter vergelijking: de Duitse economie nam in dezelfde periode nog met 1,5 procent toe. De economie van de eurozone groeide met 0,7 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2007.

Vooral de uitzendbranche zag de groei fors afnemen. De groei van het aantal banen in Nederland was in het eerste kwartaal nog 157.000, maar deze groei van 2,1 procent was wel lager dan in 2007.

Het CBS maakte tevens bekend dat de inflatie in april gedaald is tot 2,0 procent, 0,2 procentpunt lager dan in maart. De daling wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling van benzine, bloemen en planten. Hoewel de prijzen aan de benzinepomp historisch hoog zijn, is de prijsstijging van benzine ten opzichte van vorig jaar minder groot dan in maart.

Gemeten volgens de Europese methode bedraagt de inflatie in Nederland nu 1,7 procent. Dat is iets meer dan de helft van de gemiddelde inflatie in de eurozone. De prijzen van voeding, huren en energie zijn in Nederland minder hard gestegen dan in de rest van Europa.

Economische groei: pagina 15