Cursus staatsrecht voor minister Cramer

Het leek gisteravond even of de Tweede Kamer een spoedcursus staatsrecht had ingelast. Met maar één leerling: minister Jacqueline Cramer (VROM, PvdA).

Wat is er aan de hand? De Tweede Kamer dringt al langer – unaniem – aan op dezelfde toegang tot het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau als het kabinet. De Kamer wil de bureaus opdrachten kunnen geven en alle publicaties ontvangen. Dat recht heeft de Kamer nu niet en dat werd de afgelopen week nog eens pijnlijk duidelijk. De uitgelekte studie naar de gevolgen van het afschaffen van de aankoopbelasting bpm voor auto’s bij de kilometerheffing gebeurde op verzoek van de Tweede Kamer, maar minister Eurlings (Verkeer, CDA) weigert de conclusies vooralsnog te delen.

Nu de twee genoemde planbureaus fuseren, was dit hét moment om die toegang beter te regelen. Maar Cramer negeerde die Kamerbrede wens. Reden: het fusiebesluit is een tijdelijk besluit en dat van die toegang ligt meer bij collega Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) die aan een definitieve wet werkt. „Als de Kamer iets wil, moet het gewoon gebeuren”, zei Roos Vermeij (PvdA). Maar een wet verander ik niet zomaar, opperde Cramer nog. „Het fusiebesluit is geen wet”, zei Duyvendak. „Anders had het aan de Kamer moeten worden voorgehangen”, vulde Vermeij aan. „U moet gewoon terug naar de ministerraad.”

„Kunnen we even schorsen”, vroeg Cramer, zichtbaar in verwarring. Twee minuten bleken voldoende om aan alle wensen tegemoet te komen. Cramer zal het „hoe dan ook goed regelen”.