Brussel: leraar kiest zelf boeken

De Europese Commissie heeft gezegd dat Nederlandse leraren hun eigen schoolboeken mogen blijven kiezen bij Europese aanbesteding. Dat schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) deze week aan de Eerste Kamer.

De Commissie bevestigt hiermee het standpunt dat Van Bijsterveldt al had over de keuzevrijheid voor leraren. Eerder verschilden juristen sterk van mening over dit onderwerp. Volgende week spreekt de Eerste Kamer over de gratis schoolboeken.

Vanaf het schooljaar 2009-2010 moeten schoolboeken Europees worden aanbesteed. De vrijheid voor leraren om hun eigen boeken te kiezen, was het grootste discussiepunt in maart, toen de Tweede Kamer over het onderwerp discussieerde. Het parlement ging akkoord, maar vrijwel de voltallige oppositie was tegen.

In een Europese aanbestedingsprocedure mag de vragende partij het gewenste product niet te specifiek omschrijven, omdat alle potentiële aanbieders evenveel kans moeten krijgen op de opdracht. Het directoraatgeneraal Interne Markt van de Europese Unie stelt nu dat er in het geval van schoolboeken sprake is van een „bijzondere context”. Leraren mogen de door hen gewenste boeken met naam, toenaam en ISBN-nummer omschrijven, aldus de Commissie.

Na alle commotie heeft Van Bijsterveldt ook binnen Nederland een „second opinion” gevraagd, van aanbestedingsspecialist Erik Pijnacker Hordijk van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Hij bevestigt het standpunt van de Commissie door te wijzen op de vrijheid van onderwijs, die in zijn ogen de aanbestedingsregels overstijgt. Bovendien, zegt Pijnacker Hordijk, vallen „onderwijskundige eisen” aan een boek niet onder de ‘technische specificaties’, die niet te specifiek mogen zijn.

Aanbestedingsspecialist Jan Hebly van advocatenkantoor Houthoff Buruma, denkt dat er nog wel „principiële argumenten” tégen het Commissiestandpunt pleiten. „Maar nu de Commissie het goedkeurt, zie ik geen problemen.”

    • Derk Walters