Alternatieven voor Gelders verkeer

Arnhem, 15 mei. De provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de rijksoverheid denken na over drie mogelijke oplossingen voor de verkeersdrukte op de snelwegen rond Arnhem en Nijmegen. De drie varianten zijn samengevat in een startnotitie waarop burgers kunnen reageren. Twee oplossingen gaan uit van het doortrekken van de A15 tot aan de A12. De derde mogelijkheid is het verbreden van delen van de snelwegen bij Arnhem. (ANP)