Sportbonden onzorgvuldig in dopezaken

Nederlandse sportbonden worden onzorgvuldiger bij de afhandeling van dopezaken. Dat stelt de Auditcommissie Doping in haar rapportage over het jaar 2007.

De commissie, die toezicht houdt op het naleven van de dopingregels, meldt dat vorig jaar in grofweg 25 procent van de gevallen de regels niet in acht zijn genomen. Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit, vindt dat „een schrikbarend hoog percentage”.

De commissie, die bestaat uit jurist Michiel van Dijk, huisarts Conny van Bentum en apotheker Suzan van der Wielen, meldt dat er vorig jaar door de bonden 50 positieve uitslagen zijn gemeld. Bij de Dopingautoriteit, die de testen uitvoert, zijn echter vier extra zaken aangemeld, waarvan de betrokken bonden ontkennen dat het positieve gevallen betrof. Gevoegd bij de negentien openstaande zaken komt het aantal dopingzaken in 2007 op 69.

Dat totaal komt overeen met andere jaren. Wat commissie-voorzitter Van Dijk zorgen baart, is dat nog 27 zaken niet zijn afgehandeld en vijf bonden (karate, taekwondo, federatie oosterse gevechtsporten, midgetgolf en dansen) niet hebben gereageerd op het verzoek benodigde gegevens aan te leveren.

In vijftien dopegevallen zijn de straffen lager uitgevallen dan voorgeschreven. Ram van de Dopingautoriteit sluit niet uit, dat de betrokken bonden bewust op een lagere straf hebben aangestuurd. Ram: „Die tendens blijkt uitgerekend in de beladen categorie van anabolen en hormonen. Dat vind ik zorgwekkend.”

De directeur ziet in de nieuwe cijfers steeds meer aanleiding gebruik te gaan maken van het beroepsrecht. De Dopingautoriteit heeft daar mede door personeelsgebrek steeds vanaf gezien. „Maar deze rapportage van de Auditcommissie geeft aanleiding die houden te heroverwegen”, zegt Ram.

Tijdens het overleg met de bondsdirecteuren, gisteren voor aanvang van de ledenvergadering van NOC*NSF, werd aangedrongen op een serieuzere afhandeling van dopezaken. Er werd een commissie ingesteld van vijf bondsdirecteuren, aangevuld met vertegenwoordigers van de Auditcommissie, NOC*NSF en de Dopingautoriteit. De commissie gaat de oorzaken van de toegenomen onzorgvuldigheid onderzoeken. Binnen een maand moet de commissie met een voorstel komen.

    • Henk Stouwdam