Schapeziekte bij vier mensen

Bij drie cliënten en een medewerker van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nijmegen, locatie de Nijmeegse Baan, is de zogeheten Q-koorts geconstateerd. Alle vier zijn vorige week opgenomen in het UMC St. Radboud.

Q-koorts is niet levensbedreigend. Patiënten kunnen wel behoorlijk ziek zijn. Zij kunnen last krijgen van hoge koorts, hoofdpijn en longklachten. Runderen, geiten en schapen zijn de belangrijkste bron van besmetting. De ziekte is niet van mens op mens over te dragen.

Tien andere medewerkers en cliënten vertonen ook ziekteverschijnselen. Bij hen is de ziekte officieel nog niet vastgesteld. Zij worden preventief behandeld, meldt directeur algemene zaken Van Kalsbeek van GGZ Nijmegen.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoeken of schapen op het terrein van de instelling de oorzaak zijn van de besmetting. De schapen zijn afgelopen weekeinde weggehaald. Het gaat om dieren die worden ‘geleasd’ en regelmatig in de omgeving van de instelling grazen.