Russische honger naar meer invloed

Eén van de doelstellingen van de Russische regering is een zogenaamd liberaal Russisch imperium te scheppen, waaronder de meeste aan Rusland grenzende voormalige Sovjetrepublieken moeten vallen. Door het verspreiden van desinformatie probeert het Kremlin zijn invloed in op het Westen georiënteerde staten als Oekraïne en Georgië te bewaren.

De Russische regering haalt nadrukkelijk banden aan met de separatisten in Abchazië en Zuid-Ossetië, waarmee zij het gezag van de Georgische regering in beide regio’s nog verder uitholt. In de Georgische regio Abchazië hebben de separatisten met behulp van Rusland het gebied etnisch gezuiverd, waardoor meer dan drieduizend mensen hun huizen en bezittingen achter zich hebben moeten laten.

Een oud-Georgische uitdrukking zegt: ‘De trek komt tijdens het eten’. Het lijkt er nu op dat Rusland eerst de afvallige regio’s van Georgië verschalkt, waarna de rest van het land aan de beurt komt en vervolgens Oekraïne.

Wie denkt dat de Russische honger naar invloedsgebieden uiteindelijk zal stillen, vergist zich. Als beide staten zich weer onder de Russische laars bevinden, is de kans groot dat de landen van Oost-Europa weer in het vizier van het Kremlin komen. Het steeds groter wordende economische belang van de Russische energiebronnen voor Europa maakt dit mogelijk.

Het is dus in het Europese eigenbelang het kandidaat-lidmaatschap van de NAVO van Georgië en Oekraïne te steunen in plaats van af te wijzen, zoals ook voormalig EU-commissaris Frits Bolkestein voorstelde op deze pagina. Beide landen vormen namelijk de eerste linie in het front tegen de oprukkende invloed van Rusland. Door een lidmaatschap kunnen Oekraïne en Georgië hun conflicten met Rusland op blijvende wijze beslechten.

Givi Taktakisshvili

Oud-lid van het parlement en de regering van Georgië

Brieven en opiniestukken kunt u sturen naar opinext@nrc.nl

    • Givi Taktakisshvili