Ruim helft van homo’s in A’dam gediscrimineerd

Van de homoseksuelen in Amsterdam heeft 58 procent vorig jaar te maken gehad met homohaat. Werd in 2003 nog 32 keer aangifte gedaan van geweld tegen homo’s, vorig jaar gebeurde dit 119 keer.

Dit blijkt uit het Plan van aanpak discriminatie Amsterdam dat vanmorgen is gepresenteerd. Volgens enquêteresultaten daarin voelde ongeveer een kwart van de Amsterdammers zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat cijfer ligt aanzienlijk hoger onder Surinamers (38 procent), Turken (39 procent) en Marokkanen (52 procent).

„Amsterdam behoort tot de koplopers bij de aanpak van discriminatie. Deze cijfers geven aan dat de aanpak nog steviger moet”, zei wethouder Ossel (diversiteit, PvdA) vanmorgen. De gemeente Amsterdam trekt daarvoor tot 2010 een miljoen euro extra uit. Dit geld wordt onder meer gebruikt voor campagnes die slachtoffers oproepen aangifte te doen en voor versterking van het Meldpunt Discriminatie.

Amsterdam telt 177 nationaliteiten en dat zorgt volgens de gemeente voor innovatie, creativiteit en vooruitgang. Tegelijkertijd lijken de spanningen tussen de bevolkingsgroepen op te lopen. Het aantal aangiftes van discriminatie is tussen 2004 en 2007 toegenomen van 142 naar 232. Dat komt deels doordat de politie meer moeite doet om slachtoffers aangifte te laten doen. „Maar aangiften zijn het topje van de ijsberg. Meestal wordt discriminatie niet gemeld”, zei burgemeester Cohen.

Geweld tegen homoseksuelen wordt doorgaans gepleegd door allochtonen. De Universiteit van Amsterdam doet op dit moment onderzoek naar de motieven van de daders. Cohen hoopt dat de moslimgemeenschap serieus gaat debatteren over homoseksualiteit: „In die zin kunnen de uitspraken van Yman Mahrach [een raadslid van de PvdA dat homoseksualiteit onlangs vergeleek met liegen, red.] over homoseksuelen zelfs een positief effect hebben, zoals de film Fitna helaas ook heeft gehad.”

Op hun beurt worden veel allochtonen geweigerd in horecagelegenheden. De gemeente heeft een ‘deurbeleid’ opgezet met de Amsterdamse horeca-ondernemers, maar dat heeft nog niet veel opgeleverd. „Dat moet echt beter”, zei Ossel: „Voor de groep die niet meewerkt, wordt het deurbeleid verplicht.” Hoe, dat wilde Ossel nog niet vertellen.