Overname ABN Amro kater voor Fortis

Het kan heel lang duren voordat je over een kater heen bent. Vraag het maar aan Fortis, de Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar die zich vorig jaar tot het uiterste heeft moeten inspannen om een grote brok van concurrent ABN Amro in de wacht te kunnen slepen. De resultaten over het eerste kwartaal tonen aan dat de overname het leven voor Fortis nog steeds niet aangenaam maakt.

De transactie heeft Fortis een mogelijk kapitaalgat opgeleverd van meer dan 4 miljard euro. Het kernkapitaal van de bank daalt van 8,5 procent naar 4,7 procent – een van de laagste niveaus in Europa – als alle onderdelen van ABN Amro die Fortis heeft overgenomen worden meegeteld. De meeste van deze bezittingen zijn ondergebracht in een buiten de balans gehouden overnamevehikel. De bank-verzekeraar moet zeer behoedzaam opereren om het beoogde kernkapitaal van ongeveer 6 procent te bereiken als al die ABN Amro-bezittingen volgend jaar op de balans komen.

Het gat zal niet veel kleiner worden door het voordeel dat Fortis kan behalen met de bepalingen van het Basel 2-regime voor bankkapitaal. Het concern heeft het grootste deel van de ruimte al benut die toezichthouders toestaan om ondergeschikte schulden als kapitaal te rekenen, en het putten van winst uit belangenverkopen zou wel eens moeilijk kunnen blijken op de huidige markt. Bovendien heeft de bank vorig jaar al een fors beroep gedaan op de goodwill van haar aandeelhouders door met een claimemissie van 13 miljard euro te komen.

En waarvoor eigenlijk? De ABN Amro-bezittingen van Fortis presteren niet bepaald goed. De winsten van alle drie de divisies – bankieren voor consumenten en kleine bedrijven, vermogensbeheer en bankzaken voor vermogende klanten – zijn in het eerste kwartaal afgenomen, in vergelijking met een jaar geleden. De divisie voor vermogensbeheer deed het bijzonder slecht, met een winstdaling van 62 procent.

Uiteraard is het nog te vroeg om een definitief oordeel uit te spreken over de ABN Amro-transactie. Maar als de resultaten over het eerste kwartaal worden geëxtrapoleerd op jaarbasis, levert de overname een zwak rendement op het geïnvesteerde kapitaal op van 5,3 procent. Het concern heeft nog een hele weg te gaan om de overname te rechtvaardigen. Dat kan één reden zijn dat beleggers op afstand blijven. Het meervoud van 7,7 maal de winst van dit jaar dat zij aan Fortis toekennen, vertegenwoordigt een korting van 12 procent ten opzichte van Fortis’ Europese branchegenoten.

Mike Verdin

    • Mike Verdin