Museum Moskou ‘zet aan tot haat’

Het Openbaar Ministerie heeft de directeur van het Sacharov Museum in Moskou, Joeri Samadoerov, gisteren aangeklaagd wegens het aanzetten tot etnische en religieuze haat. Hij kan daarvoor een gevangenisstraf krijgen van maximaal vijf jaar.

Aanleiding is Samodoerovs rol bij de organisatie van de tentoonstelling Verboden Kunst met gecensureerde kunstwerken uit de Sovjet-Unie en de post-Sovjetperiode, vorig jaar in het Sacharov.

Samodoerov zou hebben aangezet tot religieuze haat door pornografische kunstwerken tentoon te stellen die de spot dreven met de Russisch Orthodoxe kerk. Een van de geëxposeerde kunstwerken was een schilderij van een Christusfiguur met het hoofd van Mickey Mouse. Op een ander doek was Lenin aan het kruis afgebeeld. Ook hingen er doeken van ontuchtige Russische soldaten. De Russisch Orthodoxe kerk heeft zich fel verzet tegen de tentoonstelling.

Sinds de Russisch Orthodoxe kerk de facto de rol van staatskerk speelt in de Russische samenleving, worden steeds vaker processen gevoerd naar aanleiding van kritische uitlatingen over de kerk. Russische autoriteiten verwijderden de laatste jaren meermaals kunstwerken van tentoonstellingen waarin de spot wordt gedreven met de kerk of het Kremlin.

In 2003 wekte het Sacharov Museum ook de woede van de kerk op met de tentoonstelling Opgepast, religie!. Een groep mannen viel het museum binnen en beschadigde de vijfenveertig geëxposeerde schilderijen. De politie arresteerde de mannen ter plekke, maar liet hen wegens gebrek aan bewijs vrij. De expositie werd gesloten. De openbaar aanklager eiste drie jaar strafkamp tegen Samodoerov wegens het aanzetten tot religieuze haat. De rechter veroordeelde hem tot een boete van 2.300 euro.

    • Michel Krielaars