Is uitspraak rechtbank in belang van baby Donna?

Het gevecht om baby Donna kent een nieuwe ronde, nu de rechtbank heeft bepaald dat zij voorlopig bij haar pleegouders blijft (Binnenland, 7 mei).

De ontstaansgeschiedenis van Donna is uitzonderlijk: haar biologische moeder heeft haar welbewust afgestaan, haar pleegouders hebben haar via internet verkregen en haar biologische vader heeft zijn wens om haar terug te krijgen zien stranden in de rechtszaal. Het verleden neemt geen keer. Waar nog wel ruimte bestaat is hoe de toekomst van Donna eruit zal zien. Volgens de rechtbank is het in haar belang dat zij bij haar pleegouders blijft wonen aangezien zij daar al langdurig verblijft. Dit klinkt wellicht redelijk, nu Donna op dit moment meer binding met haar pleegouders zal hebben dan met haar biologische vader die zij niet kent. Evenwel wordt miskend wat de oorzaken zijn van het ontbreken van een band tussen Donna en haar vader, de hand die de pleegouders hierin hebben gehad en het feit dat haar verblijf in hun gezin aanvankelijk illegaal was.

Is er bovendien niet sprake van een kortetermijnoplossing? Als Donna bij haar pleegouders blijft wonen, zal die situatie geformaliseerd moeten worden door adoptie. De adoptie van een kind van wie de biologische vader bekend is en het ook wil opnemen in zijn gezin, is evenwel niet te rijmen met het in internationale verdragen neergelegde uitgangspunt dat kinderen bij hun eigen ouders moeten kunnen opgroeien en adoptie pas aangewezen is als dat niet mogelijk is. Maar belangrijker nog is dat Donna reeds zal moeten leren leven met het feit dat zij door haar biologische moeder als ongewenst is afgestaan en dat het toch nooit in haar belang kan zijn om op te groeien bij mensen die haar doelbewust de mogelijkheid ontnemen om opgevoed te worden door haar biologische vader door wie zij wél gewenst wordt.