Ik was niet in Los Angeles tijdens de Spelen

Zelden of nooit reageer ik op zaken die mij in de mond worden gelegd of over iets wat ik zoal gedaan zou hebben. Na het lezen van de woorden van amazone Annemarie Sanders in het artikel `Als Cruijff verdwijnt blijft de sport bestaan` (Sportpagina, 3 mei) moet ik echter wel.

Ze stelt: ”Mart Smeets kwam ons in Los Angeles echt niet met een bezoek vereren. Hij vond dressuur maar een klootjessport. En daarin stond hij niet alleen.”

Wat een trieste constateringen. Welk een vreemd geheugen ook.

1. Ik was nooit in Los Angeles bij de Spelen. Ik werkte in die dagen in Hilversum.

2. Ik ben wellicht een der weinige sportjournalisten die graag dressuur reed of althans daarvoor opgeleid werd.

3. Ik heb mij nooit in deze bewoordingen zo geuit en zeker al niet in haar nabijheid.

Waarom zegt Annemarie Sanders dat dan? Misschien even de weg kwijt?

    • Mart Smeets Haarlem