Geen geld voor jazz en beeldenroute

Het festival Pure Jazz en Den Haag Sculptuur krijgen geen subsidie meer en het Residentie Orkest moet zijn beleid herzien. Dat blijkt uit het advies Kunst en Cultuur 2009-2012 voor de gemeente Den Haag.

De Haagse wethouder van Cultuur en Financiën Jetta Klijnsma (PvdA) nam het advies meerjarenbeleidsplan vanochtend in ontvangst.

Pure Jazz maakte in 2006 een moeilijke start. Bezoekersaantallen vielen tegen en alleen door extra steun van de gemeente kon een faillissement worden voorkomen. In het vanmorgen gepresenteerde meerjarenbeleidsplan, zet de commissie Verploeg „vraagtekens bij de zakelijke professionaliteit van de organisatie”. De commissie acht het festival vooralsnog niet toe aan structurele subsidie.

Ook The Hague Jazz krijgt een negatief advies. Volgens de commissie is het een „publieksevenement”, waarvan de programmering te behoudend en commercieel is om voor subsidie in aanmerking te komen.

Een soortgelijke verklaring heeft de commissie voor het negatief advies aan Den Haag Sculptuur, de jaarlijkse gratis beeldenvoorstelling op het Lange Voorhout. Dit evenement heeft volgens de commissie „haar eigenzinnigheid en oorspronkelijkheid” verloren. Den Haag Sculptuur is „nu meer als een toeristisch evenement te beschouwen.” Het past daardoor eerder op de begroting van van citymarketing.

Naast aanvragen die op inhoudelijke gronden werden afgewezen, keurt de commissie ook verschillende aanvragen af omdat die beter op andere begrotingen, zoals die van onderwijs (de helft van de aanvraag van het Museon) of sociale zaken (ID-banen) zouden passen. Er is in totaal voor ruim 70 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. Hoewel er 53,2 miljoen te verdelen is, kent de commissie voor iets meer dan 60 miljoen aan subsidies toe. Door enkele aanvragen door te verwijzen is de begroting desondanks sluitend.

De commissie honoreert dertien nieuwe initiatieven. Gerenommeerde instellingen als het Haags Historisch Museum, Museon en het Residentie Orkest krijgen een kritische beoordeling. Bij het orkest gaat het inhoudelijk wel goed, maar zijn er „structurele zaken die fout gaan”, zoals teruglopende belangstelling van het publiek. Verploeg: „Er moeten meer Hagenaars naar het Residentie Orkest.” De extra aanvraag die het Orkest had ingediend wordt daarom vooralsnog niet gehonoreerd.

Het College van B en W neemt eind dit jaar een beslissing over het advies.