Fusies tasten kwaliteit van zorg niet aan

Fusies in de zorg zijn niet slecht voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Dat stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in een advies aan minister Klink (Volksgezondheid, CDA).

Het advies Schaal en zorg is opgesteld naar aanleiding van de onrust die in de Tweede Kamer is ontstaan over de voorgenomen fusie van twee zorgbedrijven en een woningcorporatie. De Kamer wil dat Klink deze fusie tegenhoudt. Volgens de raad kunnen fusies de kwaliteit van de zorg soms juist ten goede komen, omdat zorginstellingen over meer kennis en kapitaal beschikken om goede zorg te bieden.

De aangekondigde fusie tussen twee zorgaanbieders, Evean Groep en Philadelphia, en woningcorporatie Woonzorg Nederland is de grootste tot nu toe. Als deze doorgaat, ontstaat een combinatie, Espria geheten, met een omzet van 1,4 miljard euro, 38.000 werknemers en ruim 225.000 klanten.

De Kamer heeft het kabinet in een motie gevraagd de fusie te blokkeren. CDA, PvdA, SP en GroenLinks vrezen dat de schaalvergroting vooral bureaucratie zal meebrengen en een verslechtering van de zorg. Klink zei vorig jaar bij de behandeling van zijn begroting al dat hij nadenkt over het invoeren van een fusietoets in de zorg, een machtsmiddel om voorgenomen fusies te toetsen en tegen te houden.

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg vindt het niet nodig om een fusietoets in te stellen in de zorg, omdat de fusiecontrole die de Nederlandse Mededingingsautoriteit uitvoert, toereikend is. De raad beveelt wel aan de Nederlandse Zorgautoriteit, de marktmeester in de zorg, een sterkere positie te geven, zodat die beter kan controleren of gefuseerde zorginstellingen hun economische machtspositie niet misbruiken.

Kamerlid Jan de Vries (CDA) vindt dat de Raad voor de Volksgezondheid zichzelf tegenspreekt. Hij is teleurgesteld over het advies, dat volgens hem gebaseerd is op oud onderzoek, terwijl de fusiegolf van de laatste jaren is. „Uit onderzoek blijkt dat kleine ziekenhuizen betere zorg leveren dan grotere. De keuzevrijheid van cliënten is ook niet bij fusies gebaat.”

Lees het advies over zorgfusies op nrc.nl/economie