Etnische variatie vergroot wantrouwen

Hoe meer verschillende bevolkingsgroepen in een wijk wonen, des te lager het vertrouwen van mensen in hun buren en hun buurt. Omgekeerd houdt dit in dat in buurten waarin weinig verschillende etnische groepen wonen, het vertrouwen in buren en buurt hoger is.

Al eerder kwam de Amerikaanse socioloog Robert Putnam tot deze conclusie in een geruchtmakende studie, vorig jaar. In Nederland is hetzelfde effect zichtbaar, zo blijkt uit onderzoek van het Europees Universitair Instituut in Florence.

Volgens de onderzoekers, Bram Lancee en Jaap Dronkers, verlagen etnisch gemengde wijken bij alle groepen het onderling vertrouwen, niet alleen bij de autochtonen. Het is voor het eerst dat in Europa onderzoek is gedaan naar de relatie tussen etniciteit en vertrouwen in de buurt. Putnam veroorzaakte vorig jaar veel ophef met zijn conclusie dat bij grote etnische verschillen mensen in hun schulp kruipen.

Lancee en Dronkers vonden geen relatie tussen etnische diversiteit van een wijk en racisme. Zij wijzen erop dat uit hun onderzoek niet kan worden opgemaakt dat in etnisch diverse landen minder vertrouwen bestaat onder de bevolking.

Het onderzoek wordt morgen gepresenteerd voor de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Brussel.

Etnische mix: pagina 7

Praat mee via nrc.nl/discussie