EDS betere aankoop HP dan Compaq

Hewlett-Packard (HP) heeft de afgelopen jaren besteed aan het ongedaan maken van de schade van zijn rampzalige overname van Compaq. Dat heeft de nodige tijd en het ontslag van de architect van de deal gekost, maar topman Mark Hurd is uiteindelijk wel in zijn missie geslaagd. Nu neemt de computer- en printerfabrikant IT-dienstenleverancier EDS over voor 14 miljard dollar (9 miljard euro). Toch is het onwaarschijnlijk dat de geschiedenis zich zal herhalen: ook al is de overname opnieuw riskant, de transactie is in strategisch en financieel opzicht veel zinvoller.

Het samenvoegen van de twee firma’s moet grote besparingen kunnen opleveren. Er kan worden gesnoeid in de arbeidsplaatsen en het fuseren van beide organisaties betekent dat sommige banen naar lagelonenlanden als India kunnen worden geëxporteerd. Er zouden zelfs nieuwe contracten uit kunnen voortkomen, mocht het nieuwe concern ervoor kiezen een deel van de bezuinigingen aan te wenden voor het werven van nieuwe klanten.

Als HP ongeveer 13 miljard dollar betaalt, vertegenwoordigt dat een premie van 37 procent, ofwel 3,5 miljard dollar, voor de EDS-aandeelhouders. Op deze voorwaarden blijft de transactie financieel overeind als de fusiecombinatie voor 500 miljoen dollar aan kosten kan schrappen. Na belastingen komt de nettowaarde van deze bezuinigingen namelijk overeen met de betaalde premie. Dat lijkt geen onoverkomelijke opgave voor bedrijven die vorig jaar alleen al in de sector voor IT-diensten een omzet van 39 miljard dollar wisten te boeken.

Maar IT-dienstverleners hebben weinig andere bezittingen dan hun werknemers en hun merknaam. Als de twee personeelsgroepen niet met elkaar overweg blijken te kunnen, is er een gevaar dat talent weg zal vluchten. Beide merken kunnen imagoschade lijden als hun klanten daar de dupe van worden.

Dit risico is reëel. Sommigen betogen dat een slechte begeleiding van de integratie van Compaq de oorzaak vormde van de problemen die HP ondervond bij het verwerken van de aanwinst. De winstmarges op servers en computers – de kurk waarop Compaq drijft – zijn scherp gestegen sinds Hurd het roer overnam van Carly Fiorina. Het valt te bezien of HP nu wel in staat is om de zaak meteen al in goede banen te leiden.

Robert Cyran

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Robert Cyran