Correcties & aanvullingen

Dienstplicht Turkije

In het artikel Turk blijft dubbel dienen (8 mei, pagina 7) staat dat Turkije een dienstplicht van achttien maanden kent. De dienstplicht voor soldaten duurt echter sinds 2003 vijftien maanden, reserveofficieren dienen twaalf maanden.

Bert Top

De auteur van het artikel Het Nederlandse burgerschap is een luxe lot uit de mondiale loterij – maak het exclusiever (10 mei, Opinie & Debat) heet niet Bert Top, maar Bart Top.