Veel privéklinieken strafbaar

Klinieken die mensen zonder klachten medisch onderzoek aanbieden, maken zich schuldig aan strafbaar handelen. Twintig van 22 onderzochte instellingen werken ten onrechte zonder een vergunning voor ‘bevolkingsonderzoek’. Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een vandaag te verschijnen rapport. Bedrijven die via Duitsland total body scans aanbieden, kunnen niet vervolgd worden.

De afgelopen jaren zijn tientallen ondernemingen opgericht waar klanten zonder tussenkomst van de huisarts preventieve medische tests kunnen laten doen.

Zulk onderzoek heeft ook nadelen. Daarom is sinds 1996 volgens de Wet op het Bevolkingsonderzoek een vergunning nodig voor drie risicovolle soorten bevolkingsonderzoek: tests op kanker, tests met ioniserende straling (radioactiviteit of röntgen) en tests op onbehandelbare ziektes. Hoewel bij ‘bevolkingsonderzoek’ meestal gedacht wordt aan landelijk georganiseerd onderzoek zoals het uitstrijkje, gelden de regels ook voor bedrijven die dergelijke tests aan veel mensen aanbieden. De Inspectie onderzocht 22 bedrijven waarvan vermoed werd dat ze in 2007 ten onrechte zonder vergunning werkten. Zestien daarvan zijn privéklinieken, al of niet verbonden aan een ziekenhuis.

De meest voorkomende overtredingen waren dat de klinieken zogenaamde PSA-tests voor prostaatkanker aanboden (20 bedrijven) of een (röntgen)foto van de borstkas (13 keer). De meeste bedrijven wisten niet dat een vergunning nodig was, aldus het rapport.

Als de bedrijven in de komende maanden geen maatregelen nemen, doet de Inspectie aangifte.