Sociale partners boos op De Jager om pensioen

De vakbeweging en de werkgevers hebben een conflict met het kabinet over de regels voor pensioenopbouw. Volgens de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de werkgevers en de vakbeweging, interpreteert staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA) de regels anders dan zijn voorgangers, en ook strikter dan noodzakelijk. Zij hebben een brief gestuurd waarin ze aandringen op spoedig overleg.

De sociale partners stellen dat De Jager zich niet houdt aan de afspraken in 2004, na de demonstratie op het Museumplein tegen de plannen van het kabinet om het vervroegd pensioen te ontmoedigen. In het Najaarsakkoord deed het toenmalige kabinet een aantal tegemoetkomingen waardoor het voor werknemers mogelijk bleef om eerder te stoppen met werken.

Het kabinet schafte weliswaar de fiscale ruimte om te sparen voor vut en prepensioen af, maar hield de mogelijkheid open voor werknemers om extra ouderdomspensioen op te bouwen. Een werknemer die eerder wil stoppen met werken, kan dit geld voor zijn 65ste jaar opnemen. Daarnaast riep het kabinet een nieuwe regeling in het leven waarmee werknemers kunnen sparen voor verlof, de zogenoemde levensloopregeling. Werknemers kunnen die gebruiken als vervanging van de prepensioenregeling.

De sociale partners stelden destijds dat het vervroegd pensioen hiermee ‘gered’ was. Door regelingen te ‘stapelen’ kunnen werknemers toch eerder stoppen met werken. Maar volgens De Jager moeten werknemers die in het verleden prepensioen hebben opgebouwd, die aanspraken aftrekken van de fiscale ruimte die ze hebben om te sparen voor extra ouderdomspensioen. Dit geldt volgens hem alleen voor werknemers die er individueel voor kiezen om extra ouderdomspensioen te sparen. Collectieve regelingen wil hij ongemoeid laten, het stuit volgens hem op uitvoeringsproblemen om daar ook iets tegen te doen.

De sociale partners stellen dat er voor prepensioen een apart financieel kader is, dat losstaat van de ruimte voor ouderdomspensioen.