Poetin presenteert zijn regering

Tijdens een uitvoerig geregisseerde bijeenkomst in het Kremlin heeft premier Poetin gisteren zijn kabinet gepresenteerd. De nieuwe ministersploeg bestaat voornamelijk uit zijn vertrouwelingen in zowel het ‘liberale’ als het conservatieve kamp.

Poetin presenteerde de namen van zijn kabinetsleden aan president Medvedev terwijl hij op zijn vaste plek in de presidentiële werkkamer zat: links van de vergadertafel, op dezelfde stoel die hij de afgelopen acht jaar als president bezette. Ook nam hij als eerste het woord. Medvedev keurde de voordracht in een oogwenk goed.

Opvallend is dat verschillende siloviki, de conservatieve vertegenwoordigers van leger en veiligheidsdiensten, door Poetin uit hun functies zijn ontheven. De belangrijkste van hen is Nikolaj Patroesjev, hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst FSB. Hij wordt voorzitter van de Veiligheidsraad. Patroesjevs opvolger is Aleksandr Bortnikov, een vertrouweling van Medvedev. De voormalige conservatieve eerste vicepremier Sergej Ivanov is gedegradeerd tot vicepremier en verliest zijn speciale bevoegdheden.

Een andere conservatief, Igor Setjsin, voorheen plaatsvervangend hoofd van de presidentiële staf, is daarentegen tot een van Poetins zeven vicepremiers benoemd. Setsjin wordt beschouwd als een invloedrijk vertegenwoordiger van de veiligheidsdiensten in de Russische politiek. Als vicepremier wordt hij belast met de strategische industrie. Hij blijft bestuursvoorzitter van oliemaatschappij Rosneft.

Andere opmerkelijke benoemingen zijn die van Poetins liberale economisch adviseur Igor Sjoevalov tot eerste vicepremier naast de voormalige conservatieve premier Viktor Zoebkov. De ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken, Aleksej Koedrin en Sergej Lavrov, blijven aan. De grootste verliezer in de machtscarrousel is Vladimir Oestinov, die als minister van Justitie wordt opgevolgd door Aleksandr Konovalov. Oestinov was samen met Setsjin de drijvende kracht achter de renationalisatie van oliemaatschappij Joekos en de veroordeling van diens bestuursvoorzitter Michail Chodorkovski.

Poetins kabinet drukt nog altijd het machtsevenwicht uit tussen de op modernisering van de economie gerichte ‘liberalen’ en de siloviki. Daaruit kan worden opgemaakt dat Poetin de macht in Rusland stevig in handen heeft. Het nieuwe is dat de macht zich nu niet meer in het Kremlin concentreert, maar in het Witte Huis, de zetel van de Russische regering.

    • Michel Krielaars