Plutarchus is een kwast

Beroemde Grieken (Athenaeum-Polak & v Gennep, € 45,–) van de Griekse biograaf Plutarchus onthult vooral hoe de intellectuele wereld is veranderd, vindt David Rijser. Zie pagina 14

Beroemde Grieken (Athenaeum-Polak & v Gennep, € 45,–) van de Griekse biograaf Plutarchus onthult vooral hoe de intellectuele wereld is veranderd, vindt David Rijser. ‘Gaat ook een nieuwe generatie lezers Plutarchus verslinden, of zal het de tanden er op stuk bijten? Een moderne professor uit Cambridge, Simon Goldhill, antwoordde onlangs resoluut op deze vraag: ‘a modern reader must be bored by Plutarch’. Dat gaat ver, maar problemen levert de lectuur wel degelijk. Die hebben te maken met veranderde denkbeelden over zowel psychologie als biografie, die exact gelijke tred hebben gehouden met de afnemende belangstelling voor Plutarchus. Een leven blijkt bij Plutarchus in principe een opsomming van anekdotes ter adstructie van een vooraf ingenomen oordeel over de morele waarde van het onderwerp. [...] Plutarchus is een pedante kwast, die soms alarmerend ordeloos door reutelt in een waterval van anekdotiek. Hij is het prototype van de gezellige classicus, die veel weet maar weinig snapt. Maar hij biedt, misschien juist daardoor, een fascinerend zicht niet alleen op zijn eigen tijd, maar ook op de mentaliteitsgeschiedenis van de vele lezers die hem hebben bewonderd.’