Pardonregeling trok geen extra asielzoekers aan

26.800 vreemdelingen kunnen een verblijfsvergunning krijgen op grond van de pardonregeling voor ‘oude’ asielzoekers. De regeling is daarmee nagenoeg afgerond. Dat heeft staatssecretaris Albayrak vandaag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

De voorspelling van voormalig minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk, de PVV, de VVD en het CDA dat de pardonregeling een aanzuigende werking zou hebben, en dat Nederland overspoeld zou worden met vele tienduizenden vluchtelingen lijkt hiermee niet uit te komen. Albayrak heeft altijd volgehouden dat het om maximaal dertigduizend mensen zou gaan.

De regeling heeft volgens de staatssecretaris geleid tot het intrekken van 14.200 vergunningprocedures bij de IND en 5.500 juridische procedures. Een van de doelstellingen van de pardonregeling was om de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en vreemdelingenrechters te ontlasten.

De pardonregeling, waarvoor PvdA-leider Wouter Bos het initiatief nam, was bedoeld om een eind te maken aan de situatie van asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet vallen, geen verblijfsvergunning hebben, maar nog steeds in Nederland zijn. Velen wonen om allerlei redenen (langdurige juridische procedures, achterstanden bij de IND, niet kunnen terugkeren naar land van herkomst) al bijna tien jaar in Nederland. Volgens de voorstanders van de pardonregeling zou het inhumaan zijn om deze mensen na zoveel jaren nog uit te zetten. De regeling moet een eind maken aan „de slepende onzekerheid en de schrijnende omstandigheden” van deze asielzoekers die „hier zijn ingeburgerd en een gezin hebben met kinderen die hier zijn geboren en opgegroeid”.

De asielzoekers die nu een vergunning hebben gekregen beginnen langzaam maar zeker de opvangcentra te verlaten. Van de 15.000 vreemdelingen in opvangcentra zijn 8.000 inmiddels naar andere huisvesting vertrokken.

5.900 ‘oude’ asielzoekers hebben geen verblijfsvergunning gekregen, omdat ze tussentijds Nederland hebben verlaten, veroordeeld zijn als crimineel, verdacht worden van oorlogsmisdaden of meermalen gelogen hebben over hun identiteit.