Londen: staak landbouwbeleid EU

Een volledig einde aan het Europese landbouwbeleid en stopzetten van alle betalingen à 34 miljard euro aan de Europese boeren. Dat is het voorstel dat de Britse minister van Financiën, Alistair Darling, vandaag per brief aan zijn Europese collega’s doet. Darling wil zijn voorstel morgen bespreken tijdens de maandelijkse vergadering van Europese ministers van Financiën in Brussel.

In een tijd van snel stijgende voedselprijzen, schrijft Darling, heeft de Europese Unie „een verantwoordelijkheid tegenover haar eigen ingezetenen om ervoor te zorgen dat haar eigen beleid niet onnodig de kosten van voedsel verhoogt”. Daarom moeten alle importtarieven op agrarische producten worden afgeschaft, meent Darling. De Brit spreekt ook over het aanpakken van de oorzaken van de hoge voedselprijzen, maar wat die oorzaken in zijn visie dan zijn blijft verder onuitgewerkt. Darling zegt alleen dat hij zo snel mogelijk een „ambitieus” mondiaal handelsakkoord wil omdat barrières in de mondiale voedselmarkt extra aanplant van gewassen tegen zouden gaan.

Concreet stelt Darling voor om een einde te maken aan alle directe betalingen aan Europese boeren en aan alle elementen van het landbouwbeleid die Europese prijzen boven het niveau van de wereldmarkt houden. Boeren moeten bijles krijgen in „de voordelen van marktmechanismen voor risicomanagement zoals termijncontracten en opties”. De markten voor land, arbeid, kapitaal en grondstoffen moeten efficiënter worden en er zouden meer landbouwproducten moeten worden verhandeld op termijnmarkten, aldus Darling, die ook vraagtekens zet bij het Europese beleid voor biobrandstoffen.

Het ministerie van Landbouw stelt in een eerste reactie dat in zijn optiek het Europese landbouwbeleid nodig blijft.

Lees meer over voedselcrisis op nrc.nl/voedselprijzen

    • Hans van der Lugt