Kan ik die bijdrage niet afkopen?

Barbara van den Bergh uit Zeist heeft een nulurencontract en bouwt maar een klein pensioentje op in de zes uur per week die ze werkt. Per maand betaalt ze 40 euro aan premie. „Op basis van wat ik in de afgelopen 5,5 jaar heb opgebouwd, heb ik straks recht op 637 euro bruto per jaar. Ik wil van die regeling af. Kan ik het niet afkopen, zodat ik geen maandelijkse bijdrage hoef te betalen?”

Financieel planner Greet Vernooij van Smit Vernooij c.s. krijgt geregeld vragen van cliënten over kleine pensioenen, bijvoorbeeld opgebouwd bij verschillende werkgevers. Ze complimenteert de vragensteller allereerst met het feit dat ze kritisch kijkt naar haar loonstrook en pensioenbrief. Dat komt namelijk niet vaak voor. „Maar het blijkt, zoals hier ook, vaak heel verhelderend. Het is voor iedereen altijd goed om nu eens precies te kijken wat je krijgt bij pensionering en welke premie daar nu voor wordt betaald.”

Volgens Vernooij is het van de voorwaarden van de pensioenregeling afhankelijk of het stopzetten van de pensioenopbouw mogelijk is. „Een aantal bedrijfspensioenfondsen en kleinere pensioenfondsen staan dit toe. Om dit te regelen moet je een afstandsverklaring tekenen.”

Daarvoor kan iedereen bij zijn of haar pensioenfonds informeren naar de mogelijkheden. In sommige gevallen nemen de pensioenfondsen zelf soms het initiatief om een klein pensioen af te kopen. Kleine pensioenaanspraken brengen namelijk relatief hoge administratieve lasten met zich mee.

Voor de briefschrijver overgaat tot het stopzetten van het pensioen, is het wel goed om even naar de precieze omvang van het pensioen te kijken. Vernooij merkt in haar praktijk dat mensen alleen zien wat ze per jaar ontvangen aan het pensioen. Maar het totale bedrag is van veel groter belang. „Uiteindelijk gaat het om de totale aanspraak; wat krijg je van de pensioendatum tot aan je overlijden?”

Omdat natuurlijk niet bekend is hoelang iemand kan genieten van het pensioen, baseren professionals zo’n berekening op de levensverwachting van een specifiek persoon. Die is op dit moment gemiddeld 83,5 jaar voor de vragensteller. Vernooij: „Dat betekent dat mevrouw op 65-jarige leeftijd nog een levensverwachting heeft van 18,5 jaar. Waardoor het in haar geval toch nog gaat om een pensioenwaarde van 12.000 euro bruto. Toch nog een flink bedrag, waarbij je goed moet nadenken of je dat wel zomaar wilt afkopen.”

De waarde van het pensioen wordt bovendien beïnvloed door de aan- of afwezigheid van indexatie. Door de geldontwaarding kun je voor de 637 euro bruto die de vragensteller bruto per jaar aan pensioen ontvangt straks veel minder kopen dan nu. Veel pensioenfondsen bieden daarom een indexatie van het pensioen aan, zodat dit gedeeltelijk wordt gecorrigeerd voor inflatie. Dat levert dus nog eens extra geld op.

Het is volgens Vernooij nog maar de vraag of de werkgever bereid is deze inflatiecorrectie aan het salaris toe te voegen. „Als de pensioenopbouw stopt, zal een werkgever niet bereid zijn dit bedrag bij het salaris op te tellen. Of de lezer de uitkering bij pensionering wil gebruiken, of de premie van 40 euro liever nu in haar zak steekt is dus echt iets persoonlijks.”

Cleo Scheerboom

De rubriek mijn geld beantwoordt elke week een lezersvraag over geld. Zelf een vraag? Stuur dan een mail naar nextgeld@nrc.nl.