Hoe zelfdoding bij jonge moeders terug te dringen

Het artikel ‘Zwanger zijn en bevallen kan beter’ (Binnenland, 6 mei) refereert aan een artikel waarin wij pleiten voor een richtlijn waardoor artsen altijd navraag doen naar de psychiatrische voorgeschiedenis van zwangere vrouwen. Dit om het aantal gevallen van zelfdoding bij jonge moeders terug te dringen. Deze richtlijn bestaat echter al. Wij hebben andere aanbevelingen gedaan:

Het verbeteren van de rapportage aan de commissie maternale sterfte en CBS; perinatale psychiatrie dient onderdeel te zijn van de opleiding van psychiaters, gynaecologen, verloskundigen, huis- en kinderartsen; bij een psychiatrische voorgeschiedenis ook navraag doen naar risicofactoren voor zelfdoding; verwijzen, bij één of meer zwaarwegende risicofactoren, naar bij voorkeur een multidisciplinaire polikliniek, waar patiënten gezien worden door gynaecoloog, kinderarts en psychiater. Een recent Engels rapport laat zien dat toepassing hiervan leidt tot verbetering van de rapportage, risico-identificatie en het terugdringen van het aandeel van psychiatrische stoornissen bij maternale sterfte tot een jaar na de geboorte.

Marion Heres e.a.

POP expertisecentrum Amsterdam, St Lucas Andreas Ziekenhuis

    • Marion Heres E.A