Student krijgt intakegesprek

Aankomende studenten van hogescholen en universiteiten kunnen voortaan vragen om een individueel studiekeuzegesprek. De onderwijsinstellingen kunnen zo’n gesprek verplicht stellen.

Dat heeft het kabinet gistermiddag besloten in reactie op het eindrapport van de commissie-‘Ruim baan voor talent’, waarin de uitkomsten zijn beschreven van experimenten met selectie van studenten, flexibele toelating en collegegeldverhoging.

De studiekeuzegesprekken zijn bedoeld om studenten een beter beeld te geven van een studie. Ook moet het gesprek duidelijk maken of de gekozen studie past bij de student. Hiermee hoopt het kabinet de uitval van studenten te kunnen bestrijden. De gesprekken zouden moeten worden gevoerd vóór de zomer voorafgaand aan het begin van de studie. Op dit moment werken sommige ‘colleges’, die kleinschalig onderwijs bieden, al met intakegesprekken.

Studenten weten nu vaak niet goed wat hun te wachten staat, zei minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) gistermiddag. „Ze horen vaak in de eerste week van de docenten dat over drie maanden de helft gestopt is. Dat is een enorme verspilling van geld en talent.”

Een andere maatregel van het kabinet is dat universiteiten en hogescholen alleen in uitzonderlijke gevallen het wettelijk vastgestelde collegegeld, nu 1.535 euro per jaar, mogen verhogen. Alleen de colleges en sommige topopleidingen mogen het collegegeld verhogen. Plasterk verwacht dat ze ongeveer het dubbele gaan vragen. „Deze harrypotterachtige opleidingen hebben een ander soort aanbod.”

Ook mogen reguliere opleidingen niet zonder meer studenten selecteren ‘aan de poort’. Het kabinet beschouwt de studiekeuzegesprekken als een alternatief voor deze selectie. Behalve de colleges mogen alleen opleidingen met een numerus fixus, zoals geneeskunde, en de topopleidingen studenten vooraf selecteren.

Het variabel maken van het collegegeld is een lang gekoesterde wens van de universiteiten. Studenten hebben zich er altijd tegen verzet, ze vreesden dat dat zou leiden tot hogere collegegelden. Nu zegt de VSNU de kabinetsbeslissingen te verwelkomen. Nederlandse universiteiten staan overwegend „terughoudend tegenover collegegelddifferentiatie”, aldus de universiteitenvereniging.

De commissie-‘Ruim baan voor talent’ werd in 2004 ingesteld door toenmalig staatssecretaris Nijs (Onderwijs, VVD).