Promotie aan hogeschool 2

Dr. H. van Driel geeft in zijn schrijven als voormalig inspecteur hoger onderwijs aan dat ‘via pseudo-universitair onderwijs (W&O, 3 mei) de Zeeuwen op slinkse wijze de begeerde universiteit in Zeeland zouden willen realiseren’. Hij waarschuwt zelfs de minister.

Echter, sinds september 2004 hebben de Zeeuwen al een geaccrediteerd universitair instituut; de Roosevelt Academy, een internationaal georiënteerd University College, gevestigd in het mooie middeleeuwse voormalige stadhuis van Middelburg. Geen lectoren, maar wel met echte professoren en hoogleraren. Dit kleinschalige hoogwaardige instituut behaalde in haar eerste periode al studierendementen van 90 procent. In geval van twijfel: op www.roac.nl is relevante informatie beschikbaar. De Zeeuwen zullen dhr. Van Driel deze overpeinzingen zeker wel willen vergeven.

Middelburg

    • H. Steehouwer