Klassiek concert hóéft niet gezellig te zijn

Illustratie Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

Het stukje `Concertbezoek is nodeloos ongezellig` van Willem Wijgers ( NRC Handelsblad, 28 april) roept om enige kanttekeningen. Het grootste misverstand is dat de bezoeker van een klassiek concert gespitst zou moeten zijn op een `gezellig avondje uit` waarvoor André Rieu blijkbaar wel de handen op elkaar krijgt en waardoor een deel van de potentiële bezoekers zou afhaken. Het Bureau Promotie Podiumkunsten waar meneer Wijgers werkt is dan blijkbaar niet op de hoogte van het feit dat de habituele concertbezoeker uit is op het horen van een bepaalde solist in een concert dat hij al kent, of juist een onbekend ander orkeststuk of kamermuziekwerk van een bepaald ensemble wil horen waarbij ook de keuze van de dirigent een grote rol kan spelen. Er gaat dus een zekere ontwikkeling vooraf en dat geldt ook voor een theaterbezoek waar een stuk van Schiller, Shakespeare of Anouilh gaat. Terecht wordt gewezen op het belang van educatie, maar dan vooral niet in de vorm van een praatje vooraf van de dirigent, die hiervoor als regel in het geheel niet is toegerust.

    • J. James Amsterdam