Gevestigde elite onderschat online opinieleiders

Illustratie Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

De onbeperkte bulk aan online content leidt tot chaos en een gebrek aan oriëntatiepunten voor smaak en mening. Dit betoogt UvA-hoogleraar Abram de Swaan in Opinie & Debat van 26 april. Als vertegenwoordiger van de gevestigde elite onderschat hij de nieuwe online opinion leaders. Volgens De Swaan zijn er op internet geen `alom aanvaarde smaakmakers`. Maar die zijn er wel degelijk. Zij behoren echter niet tot de elite van gevestigde namen. De opinion leaders van internet hebben heel andere namen: Geenstijl, Kieskeurig, Autoblog, Mijn Kind Online, Sargasso. Iedere interesse heeft zijn eigen experts, waarbij de expertise vaak zelfs voortvloeit uit de cumulatieve mening van een totale community.

De Swaan klinkt als een echo van het verleden. Hij spreekt over `nieuwe patronen van onderling contact`, maar komt met stokoude voorbeelden (internetforums, bloggen en chatten). Zonder de vakterminologie te noemen, stipt hij wel aspecten aan die de meningsvorming op internet sturen: Web 2.0, user generated content, `The Wisdom of Crowds`, social media, interconnectiviteit, mashups Het besef van hun kracht lijkt echter nog niet ingedaald bij de hoogleraar. Er vindt inderdaad een revolte plaats op internet, maar die is al veel verder dan De Swaan lijkt te denken. Uit zijn futurologisch klinkende betoog spreekt een onderschatting van het medium internet. Misschien moet de elite zich eens wat meer `verlagen` tot de massa, om Web 2.0 zelf te ervaren. Wie weet lezen we dan over een jaar een lyrisch betoog van Abram de Swaan 2.0.

    • Jeroen Mirck Chef Internetvakblad Emerce