Deeltjes-Assepoesters

Het lijkt bijna onbegonnen werk om iets in te brengen tegen de aantijgingen van Sherry Towers (rubriek `Ophef`, W&O 3 mei) zonder je de verdachtmaking van seksisme op de hals te halen. Toch willen wij, als lid van het `Speakers Bureau` dat voordrachten namens het D0-experiment toewijst en als voormalig lid van het `Authorship Committee` dat het auteurschap van publicaties in het D0-experiment regelt, enige kanttekeningen plaatsen.

De bewering dat de `vrouwelijke post-docs harder werkten, vaker memo`s schreven, en 40 procent meer bijdroegen aan het onderhoud van de grote D0-detector` is misleidend. In het door Towers geschreven artikel werd slechts één aspect, `service`-werk zoals tot uitdrukking komend in memo`s, als maatstaf genomen. Die definitie van servicewerk is erg nauw (lang niet alle service-activiteiten leiden tot interne memo`s) en bovendien onvolledig, aangezien ook andere bijdragen meegewogen worden bij de toewijzing van voordrachten. Niet in het minst spelen bijdragen aan publicaties hierbij een rol.

Tussen 1995 en 2008 hebben vrouwelijke leden van het D0-experiment gemiddeld ten minste zoveel voordrachten gegeven als hun mannelijke collega`s.

Naar aanleiding van formele klachten die Sherry Towers heeft ingediend tegen het D0-experiment en Fermilab bij Chicago waar het experiment gedaan wordt, is een onafhankelijk onderzoek verricht, door een vrouwelijke senior fysica, dat heeft geleid tot de letterlijk geciteerde conclusie: `However, in the specifics of X`s complaint I have found no evidence of gender discrimination on the part of Fermilab or the D0 collaboration management.`

Het D0-experiment onderschrijft en volgt nauwgezet het beleid ten aanzien van de mensenrechten zoals door Robert Wilson op 2 april 1974 voor Fermilab opgesteld en waarin staat dat er geen discriminatie op grond van sekse, ras, huidskleur, religie of nationale afkomst moet zijn.

    • Leden van het Do Experiment
    • Dr. Frank Filthaut