Debat over mei '68

De veranderingen door ’68 betroffen vooral de traditionele cultuur, het kleingeestige moralisme en het principe van hiërarchisch gezag. Zij hadden impact op het sociale leven, op de manier waarop we werken, praten, liefhebben, en ga zo maar door. Maar de beweging heeft steeds afstand gehouden van geweld en een nieuw soort rebellie in het leven geroepen.

Daniel Cohn-Bendit in NRC Handelsblad, 6 mei 2008

[over de vrouwenemancipatie van ’68:] We zijn geslaagd. De achterstand van meisjes in het onderwijs is ingelopen. Het idee, gesteund door kinderpsychiaters en pedagogen, dat gehuwde moeders niet mogen werken, is achterhaald. In de politiek hebben we nu vrouwelijke fractievoorzitters.

Hedy d'Ancona in NRC Handelsblad, 8 mei 2008

De 68’ers [zetten] een aantal dingen op losse schroeven waar geen fatsoenlijke maatschappij buiten kan. Ze waren tegen de bureaucratie, maar een complexe samenleving kan het nooit zonder een zekere mate van bureaucratische coördinatie stellen. En geen samenleving kan functioneren enkel en alleen op basis van rechten. Het feminisme is het voornaamste verschijnsel dat 1968 heeft overleefd, wat komt doordat het meer door 1968 is gestimuleerd dan dat het er deel van uitmaakte. [...] Het is niet terecht om die veranderingen op het conto van de 68’ers te schrijven, die er hoofdzakelijk op zijn meegelift.

Anthony Giddens in NRC Handelsblad, 6 mei 2008

Mei 1968 léék een politieke gebeurtenis, het léék links. Maar het was een filosofische gebeurtenis, die links én rechts afrekende met hun eeuwige mythes. Met de rechtse mythe van het eeuwige Frankrijk als land van gewortelde boeren, sereen en autochtoon. En met de linkse mythe van de Absolute Revolutie, die het vervolg moest zijn op 1789, en op Lenin en Stalin daarna.

André Glucksmann in NRC Handelsblad, 2 mei 2008

Achteraf doet een groot deel van de marxistische, trotskistische, maoïstische of anarcho-liberationistische retoriek van 1968 lachwekkend, kinderlijk en moreel onverantwoordelijk aan.

Timothy Garton Ash in NRC Handelsblad, 9 mei 2008

Het maoïsme is de belangrijkste politieke vernieuwing die is voortgekomen uit mei ’68. Het is niet verwonderlijk dat de aanhangers daarvan alle vormen van vernieuwing steeds hebben beïnvloed. Ook reactionaire vernieuwing.

Alain Badiou in Le Monde, 4 mei 2008