De eerste klap

Met veel interesse hebben we uw artikel over de medicamenteuze behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn gelezen (De eerste klap, W&O 13 april). Alhoewel de laatste jaren steeds meer onderzoeksgegevens bekend worden over de behandeling van deze chronische, invaliderende darmontsteking is nuancering zinvol, mede om geen valse verwachtingen te wekken bij patiënten. Zeker, de top-down benadering waaraan gerefereerd wordt is voor een bepaalde groep patiënten belangrijk om te trachten hun ziektebeloop in de toekomst gunstig te beïnvloeden. Echter op dit moment ontbreken nog gegevens of deze beïnvloeding ook werkelijk zal plaatsvinden en kunnen we ook niet de patiënten identificeren die uiteindelijk het meeste baat hebben bij een dergelijke benadering. Dat is ook nodig vanwege de bijwerkingen die er van deze afweersysteemonderdrukkende medicatie te verwachten zijn, zoals eventueel de ontwikkeling van bepaalde tumoren, maar ook omdat niet elke patiënt effect heeft van deze medicatie, zoals ook duidelijk wordt uit het onderzoek gepubliceerd in de Lancet. Overigens is het inderdaad zo dat er significante verschillen werden gezien in het eerste jaar tussen de intensieve en traditionele behandeling, maar na 78 weken was dit verschil niet meer significant.

    • Maag-Darm-Leverarts Erasmus Mc
    • Janneke van der Woude
    • Gerard Dijkstra
    • Maag-Darm-Leverarts Umcg