Bos: andere brief over godslastering

Het kabinet staat niet achter de conceptbrief van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) over godslastering zoals die onlangs per abuis op de site van het ministerie van Justitie heeft gestaan. Dat zei vicepremier Bos (PvdA) gisteren na afloop van de ministerraad. In de concept-brief stond dat naast het beledigen van God, ook belediging van andere aspecten van godsdienst of levensovertuiging strafbaar moeten worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil juist af van het verbod op godslastering. Bos zei een andere brief van Hirsch Ballin te verwachten, met een andere inhoud.