3,5 mln voor Huis voor Democratie

Den Haag is vanaf aankomend schooljaar een Huis voor democratie en rechtsstaat rijker. Het Huis is bedoeld om jongeren meer te betrekken bij de Nederlandse democratie en om kennis over de democratische rechtsstaat op een (inter)actieve manier over te dragen. Het programma moet ruimte bieden aan 25 duizend jongeren per jaar.

Het kabinet liet gisteren weten de oprichting van het Huis te steunen. Tot 2012 stelt de regering 3,5 miljoen euro beschikbaar. In dat jaar moet de gewenste vorm van het huis zijn bereikt.

Hoe het Huis inhoudelijk vorm krijgt is gedeeltelijk nog onbekend. Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) stuurt daarover deze week een brief naar de Tweede Kamer.

Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), bekend van de stemwijzer, is een van de belangrijkste partners bij de oprichting van het Huis. Directeur Nel van Dijk is „erg blij” dat het Huis er „na jaren van discussie” eindelijk komt.

Plannen voor het Huis liggen al sinds 2000 op tafel, zegt Van Dijk. Ter Horst verklaart dat de trage besluitvorming vooral met ingewikkeld overleg tussen verschillende bewindspersonen te maken heeft. Naast het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ook de ministeries van Justitie en Algemene Zaken betrokken bij de financiering.

De Haagse Tribune, een programma van het IPP waarbij scholieren een dag op het Binnenhof rondlopen en „vertrouwd raken met de werking van de parlementaire democratie”, zal een prominente plek innemen in het Huis. Van Dijk zegt dat het „opschalen” van dit project de eerste activiteit zal zijn.

Daarnaast heeft het IPP subsidie gekregen om een jongerensite op te richten, simulatiespellen te ontwikkelen en ook de provinciale en lokale politiek een rol te geven in het Huis.

De gemeente Den Haag meldt „enthousiast” te zijn over de komst van het Huis. Of de gemeente financiële steun verleent of hulp bij het vinden van een locatie is nog onbekend.