Referendum over positie van Morales

De Boliviaanse president Morales heeft gisteren gezegd dat er binnen drie maanden een referendum komt waarin de bevolking zich kan uitspreken over zijn aanblijven. Ook nodigde hij de gouverneurs uit voor een gesprek over het streven naar autonomie in hun regio’s.

Behalve over Morales zullen de kiezers zich tijdens het referendum kunnen uitspreken over het aanblijven van de gouverneurs van alle negen Boliviaanse departementen. Morales vraagt de bevolking tussentijds om een nieuw mandaat in de hoop zijn onderhandelingspositie jegens enkele opstandige departementen te versterken.

De voormalige cocaboer werd eind 2005 gekozen met de belofte de arme inheemse meerderheid van zijn land meer beschikking te geven over de vruchtbare grond en gasinkomsten uit het rijke oosten. Hij stuit daarbij echter op groot verzet van vier relatief welvarende regio’s. Bedrijfsleven en grootgrondbezitters lobbyen er met succes voor meer autonomie, die zij zien als waarborg tegen Morales’ socialistische en centralistische koers.

Zondag stemde de bevolking van de rijkste en grootste regio, Santa Cruz, per referendum al in ruime meerderheid voor meer autonomie. Voor juni hebben de naburige regio’s Beni, Pando en Tarija soortgelijke referenda gepland.

Morales reisde gisteren naar Santa Cruz en zei er: „De Boliviaanse familie kan niet verdeeld zijn. Autonomie moet er zijn voor alle Bolivianen, met sociale rechtvaardigheid, geen autonomie voor enkele groepen alleen.”

De gouverneurs van de opstandige regio’s sloegen Morales’ uitnodiging voor een gesprek gisteren meteen af. Zij willen pas in gesprek na de volksraadplegingen, die volgens de regering illegaal zijn, omdat de nationale kiesraad die niet heeft goedgekeurd en alleen het Congres zulke stemmingen kan uitschrijven.

Het referendum over het aanblijven van president en gouverneurs wordt daarentegen wel door beide kampen gesteund. Morales stuurde een wetsvoorstel hiertoe in december al naar het Congres, waar het snel werd goedgekeurd door het Lagerhuis, maar strandde in de Senaat, waar de oppositie een krappe meerderheid heeft.

Gisteren brachten de senatoren het voorstel onaangekondigd in stemming en keurden het goed. Morales kondigde aan het te zullen tekenen, waardoor er binnen drie maanden gestemd zal moeten worden. (Reuters, AP)