Probioticastudie ‘statistisch fout’

De beruchte probioticastudie in Utrecht, waarbij 33 ernstig zieke patiënten overleden, had eerder beëindigd moeten worden. Dan zouden er minder mensen zijn overleden, zeggen twee statistici. Door fouten in de statistische bewerking werd het onderzoek ten onrechte voortgezet.

pagina 11