Inkomen kunstenaar

Het artikel `Van eer kan niemand leven` (CS, 11 april) is me uit het hart gegrepen. Ik heb op latere leeftijd de Academie Minerva gedaan en ben nu als kunstenaar overgeleverd aan de marktwerking van alledag. Alle podia waar je je kunst mag laten zien, vragen hang- of stageld. De galeriehouders doen veel aan groepstentoonstellingen en komen zo altijd uit de kosten. Verkoop van werk gebeurt meestal via de eigen kennissenkring, maar eraan verdienen, ho maar. Materiaalkosten, pr- kosten - je hebt je eigen bedrijf, zonder winstmarges. Je bent als kunstenaar de nieuwe nar: je leukt de vrije dagen van de ander op met onder meer atelierroutes. We moeten ons als beroepsgroep samen meer profileren naar de markt, maar wie geeft ons ruggesteun?

    • Rika Post