Connie Palmen: Vondels stijl is verbijsterend mooi

Schrijfster Connie Palmen liet zich bij het schrijven van haar roman Lucifer inspireren door Vondels toneelwerk. Lucifer is Palmens weerslag van een al jarenlange fascinatie voor Vondels toneelstuk. „Ik heb er zo lang mee gewacht, omdat ik het gevoel had nog niet klaar te zijn om zo’n imposant stuk als Lucifer te gebruiken voor een eigen boek.” Palmens liefde voor Vondel beperkt zich voornamelijk tot zijn Lucifer. „Ik ben zeker geen Vondel-kenner. Van zijn gedichten ken ik bijvoorbeeld alleen maar het standaardrepertoire. Lucifer vind ik wel bijzonder, omdat het personage Lucifer zulke sterke dwarsverbanden vertoont met andere klassieke romanpersonages, zoals Mephisto. Hij is voor mij het archetype van een rebels literatuurpersonage. Mij viel bij lezing van Lucifer de lef op die nodig is om het werk te schrijven. Zowel vormtechnisch als thematisch neemt Vondel ontzettend veel hooi op zijn vork. Dat staat eeuwen later nog steeds overeind, en dat is voor mij vaak het criterium voor een groot literair werk.”

Palmen noemt de stijl van Vondel „verbijsterend mooi”, maar beseft ook dat het voor lezers van nu een hele opgave is om zich in zijn werk te storten. „Ik zeg vaak bij lezingen dat je Vondels versie van Lucifer rechtopzittend aan de keukentafel moet lezen, maar dat je met mijn versie rustig ’s avonds onder de wol kunt kruipen.”

Sebastiaan Kort

    • Sebastiaan Kort